Świat bogów

Świat bogów Słowo oznaczające w hinduizmie bogów brzmi ” dewa”, co oznacza świecić, promieniować. Świat bogów przeszedł ogromną przemianę. Miejsce wedyjskich bogów zajęli trzej nowi: Brahma, Wisznu i Śiwa. Brahma uważany jest za boga, który uczestniczy w powstawaniu świata oraz ogłasza święte Wedy. Często jest również utożsamiony z ” Panem Stworzeń”. Legenda o jego powstaniu obala jednak jego absolutyzm. Miał on postać lotosu wyrosłego z pępka Wisznu, dlatego nie symbolizują go społeczne tendencje unicestwienia i ponownego stworzenia. Winszuj uważany jest za ważniejszego boga niż Brahma. Uosabia on zasadę zachowania świata dzięki bohaterskim i szlachetnym czynom. Bóg ten występuje w dziesięciu wcieleniach, które przypadają na cztery wieki świata. Każdy wiek kończy się upadkiem, któremu Winszuj stawia kres po to by świat mógł powstać na nowo. Łaskawy Śiwa jest najlepiej znanym bogiem. Jest to postać dwugłowa odzwierciedlająca dwa oblicza, zarówno dobro jak i zło. W sferze duchowej uważany jest za ascetę, który przez samoumartwienie stwarza nowy byt.

Tagi: , ,