Święte teksty

Święte teksty Święte teksty hinduizmu opisują moralny porządek świata, odpłaty za czyny, prawa i obowiązki istot żywych oraz społeczną i duchową hierarchię. Najważniejsze w śród nich są cztery Wedy. Hindusi wierzą w naturalne pochodzenie owych ksiąg. Mówią one o: wierze w określone bóstwa, obrzędach, składaniu ofiar i zasadach systemu kastowego. Księgi dzielą się na dwie grupy: pierwsze uważane są za objawienia, drugie natomiast pochodzą ze wspomnień. Najważniejszy zbiór Hindusi uważają za naturalne objawienia. Składają się one z Rygwendy – najstarszej części pieśni, Samawedy, które śpiewane są podczas składania ofiar, Jadźurweda i Atharwaweda czyli pieśni magiczne. Święta tradycja obejmuje także przewodniki i podręczniki z róznych dziedzin wiedzy. Do tego ogromnego kanonu zalicza się również dzieła fabularne a przede wszystkim dwa wielkie eposy: Mahabratę i Ramajanę. Nauki i pouczenia religijne sąsiadują tu z pełnymi akcji opowieściami. Świętą tradycje uzupełniają również nowsze pisma. Zasadnicze przesłanie hinduizmu zawarte jest w upaniszadach.

Tagi: , ,