Rodzaje świąt

Rodzaje świąt Wyznając wiarę chrześcijańską, każdy wierzący powinien należycie obchodzić pewne święta, które są uznane przez Kościół za ważne. Należy je należycie celebrować, najlepiej oczywiście tak, jak zaleca to nam Kościół, chodzić w owe święta modlić się do kościoła, a także wykonywać szereg rzeczy które mają na celu uwydatnienie świątecznego nastroju, skupienie się na wierze oraz podniesienie uroczystego charakteru tych dni. Kościół Rzymsko – Katolicki wyznaje wiele świąt, aczkolwiek skupia się to tak naprawdę wśród społeczeństwo wokół kilku wybranych świąt, które są chętnie celebrowane przez wiernych. Święta te nie zawsze są najważniejsze patrząc pod kątem wiary, aczkolwiek chętnie wyznaje się je, ponieważ nieraz wiąże się to po prostu z dniem wolnym od pracy, jak np. piętnasty sierpień. Celebracja co ważniejszych świąt jest dla katolików rzeczą bardzo ważną, ponieważ można wtedy odpocząć od szarego życia codziennego. Święta mają w sobie pewnego rodzaju magię, która zachęca ludzi do obchodzenia świąt.

Tagi: , ,