Kasty

Kasty Dla hinduizmu kosmos jest uporządkowanym systemem, w którym rządzi prawo świata objawiające się w porządku przyrody i zasad moralnych. Podstawa jego jest podział wszystkich istot ze względu na urodzenie. Ludzie, więc dziela się na klasy, czyli kasty. Poszczególne kasty mają, zatem odrębne przepisy religijne i rytuały. Rozgraniczenie kast wyraża się w zakazie zawierania mieszanych małżeństw czy spożywania posiłków w obcym gronie. Na szczycie tej hierarchii stoi kasta braminów. Zajmują się oni sprawami wyłącznie duchowymi i uważani są za najbliższych bogom. Kolejny stan to wojownicy, którzy bronią porządku społecznego. Utrzymują się oni z podatków i danin. Trzeci stan to rolnicy, kupcy i hodowcy bydła. Zwani są stanem żywicieli. Dwie najniższe kasty dzieli głęboka przepaść od stanów wyższych. W społeczeństwie wiodą oni nędzny żywot wykonując gorsze zawody. Często należą do kast żebraków czy złodziei. W świecie hinduizmu wyróżniono około trzy tysiące kast, która każda ma określone zasady i granice.

Tagi: , ,